Jedlik nyos ProgramBemutatkozsA kutats sznhelyeiZmolyi-medencePutnoki-dombsg, Nyugat-CserehtBkk-vidkSzatmr-BeregBorsodi MezsgBihari-skA gyepgazdlkods trtneti ttekintseA gyepgazdlkods eszkzei, gpeiAgresszv gyomKaszlsNemkvnatos tzParlagterlet
GalriaFrum
FELHASZNLKNAK

Email:
Jelsz:
Regisztrci »
Bkk-vidk

1. Ózd: Szil-tet

A kutatási terület az Észak-magyarországi-középhegység nagytájban, a Gömöri– Hevesi-dombság kistájcsoportban, a Hangony-patak völgye mellett helyezkedik el. A patak völgyébl meredeken emelkedik ki a 250-260 m magas dombsor. Az évi középhmérséklet nem éri el a 10 °C –ot. A leghidegebb hónap a január (-4 °C), a legmelegebb a július (+19,6 °C). A téli napok átlagos száma az országban a legnagyobbak közé tartozik, több mint 40 nap. A domboldalak meredek lejtése, az elforduló talaj és alapkzetek rossz víztartó képessége, valamint a mikroklimatikus hatások következtében a terület klímája melegebb és szárazabb a környez területekétl. A kutatás az Ózd: Harmaci-dombok Különleges Természetmegrzési Natura2000 Területet érinti, az Akasztó-domb és a Szil-tet vonulatának déli oldalán lév legelt foglalja magába. A legeltetés és az erózió következtében a csekély termképesség talajon félszáraz irtásrétek stabilizálódtak. A félszáraz gyepek (Polygalo-Brachypodietum pinnatii) jelents része természetszer, a társulásra jellemz fajösszetétellel. 15 védett növényfajt ismert eddig, amelyek egyedszáma tízezeres, illetve százezres nagyságrendben mérhet. A védett növényfajok mellett értékes rovarközösségnek ad otthont a gyep, kiemelt tekintettel a lepkékre, 10-12 védett nappali lepkefajjal. A gerinces állatok közül a madártani felmérések szerint 21 faj számára szolgál a gyep él- és táplálkozóhelyül.

 

2. Sajómercse: Szarvaskút

A terület Észak-magyarországi-középhegység nagytájban, a Bükkvidék középtájban, Bükklába kistájcsoportban, az Upponyi hegység kistájban helyezkedik el. Éghajlatára nemcsak a hegyvidék és a Sajó-völgy klimatikus hatásai együtt érvényesülnek. Éghajlata mérsékelten hvös, mérsékelten száraz. Az évi napfénytartam 1850 óra, ez Magyarország egyik legkevésbé napfényes tája. Geomorfológiai szempontból az Upponyi-hegység északi elterében található dombvidék, 200-350 m tfsz. magasságú, ersen tagolt. A kutatási terület a Sajómercsei gyümölcsösök Különleges Természetmegrzési Natura2000 Területet érinti. Az egykor erds vegetáció jelents részének kiirtása után legelt alakítottak ki. A legeltetés következtében a félszáraz irtásrétek stabilizálódtak, amelyeket korábban évente, rendszerint tavasszal leégettek. A gyepterület évekkel korábban jelents boróka állománnyal rendelkezett, de az égetések miatt teljesen kipusztult. A tüzek szintén negatívan érintettek egyes védett fajok állományát is. A félszáraz gyepek (Polygalo-Brachypodietum pinnatii) jelents része természetszer, a társulásra jellemz fajösszetétellel. Jelenleg 9 védett növényfaj található területen százas, illetve ezres tszámban. A rovarfaunája az évekkel korábban történt nagy tüzek eltt gazdagabb volt. A gyep regenerálódásával a rovarközösségek is visszanyerik régi fajkészletüket. A nappali lepkék közül 8-10 védett faj ismert, éjjeli lepkéknél pedig fokozottan védett faj is elkerült a területrl.

 

 

3. Sajómercse: Körtvélyes

A terület Sajómercse község fölötti hagyományos mvelés gyümölcsösök gyepeit foglalja magába. Klimatikus és geológiai viszonyai a Szarvakúthoz hasonlóak. A kutatási terület a Sajómercsei gyümölcsösök Különleges Természetmegrzési Natura2000 Területet érinti. Sajómercse belterületével érintkezve hagyományos mvelés gyümölcsösök, szlk találhatók. A csekély termképesség talajon félszáraz irtásrétek stabilizálódtak, amelyeket korábban égettek. A félszáraz gyepek (Polygalo-Brachypodietum pinnatii) jelents része természetszer, a társulásra jellemz fajösszetétellel. Az alsó régióban mezofil franciaperjés kaszálórétek (Pastinaco-Arrhenatheretum elatioris) fordulnak el. A település közelében elterjedtek az akácosok, amelyek vízmosások mentén hatolnak fel a terület értékes vegetációtípusaiba. 15 védett növényfaj ismert területrl százas, ezres tszámmal. Rovarközössége az ids gyümölcsfák és változatosabb vegetációszerkezet miatt gazdagabb, mint az ózdi és szarvaskúti területek. A védett nappali lepkék száma 13-15 faj.