« Vissza
Kzi kaszlsGpi kaszlsTermszetkml kaszls emberi feltteleiKaszls trbeli menete

Gépi kaszálás

 

Korongos kasza

A korongos kasza pusztítása a magasabb tarlónak és áthidaló tulajdonságának köszönheten csekélyebb, kevesebb éllényt találunk az átlagostól, tehát viszonylag magas utána az olyan éllények száma melyekrl nem tudjuk, hogy mi történt velük. Ezt további vizsgálatoknak kell kideríteni. Mezgazdasági szempontból a le nem lapított tarlónak, valamint a szélesebben képzett rendnek köszönheten a levágott takarmány egy, másfél nappal hamarabb szárad, mivel alulról is szellzik, így az innen betakarított takarmánynak magasabb a beltartalmi értéke. Alkatrészellátása jelenleg nem olyan kiterjedt, mint a dobkaszáé és javítása a meghajtásban lev sok fogaskerék miatt jóval drágább. A korongos gépeknél sokszor tapasztalhatjuk, fleg ritkább fben, hogy a levágott f nem marad meg teljes hosszában, hanem több helyen is elvágják a kések. A ritkább f s vele együtt az állatok is az örvénybe kerülve visszahullhatnak ismét a késekhez, mieltt a burkolathoz csapódva a földre kerülnének. Valószín, hogy emiatt lehet kevésbé megtalálni az állatokat a vizsgált területen.

 


Dobkasza

 A felméréseink több éves eredménye is azt mutatja, hogy a dobkasza használata természetvédelmi szempontból nem elnyös, mivel a tányérok nagy kerületi sebessége miatt jelents a szívó hatása, ami apróbb termet állatfajokra jelent veszélyt. Mivel a tányérok elfordulva csúsznak a földön, leképezve a kisebb talajegyenetlenségeket, így ami a tányérok alá kerül, az el is pusztul. Az 50 cm széles rend 4-5 nap alatt szárad meg, vagy még egy mveletet, a rend szétdobását, kell beiktatni, mely ismét csak csökkenti az éllények túlélési esélyeit. Ez utóbbi tényez jelentsen csökkenti a dobkasza bevethetségének esélyét egy természeti értékekben gazdag területen. Mindemellett elterjedtsége, a jó alkatrészellátás és a könnyebb javíthatóság, és a terepviszonyokra való kisebb érzékenysége javítja a róla kialakított képet. A dobkasza 3 ponttal történ kissé hátra döntésével jelentsen növelhetjük a vágásmagasságot, mivel a kasza így felcsúszik a kisebb zsombékokra fcsomókra, nem pedig lefejezi ket. Ezzel a módszerrel a kasza élettartama is jelentsen növelhet. Kísérletek folynak a tányérok esetleges megemelésével történ vágásmagasság növelésre, melynek sikerét a gyakorlatban történ alkalmazás során lehet majd eldönteni.

Részletes vizsgálatokkal bizonyítottuk, hogy a két rotációs kaszatípusnál nem csak a védponyva lesöpr hatása miatt volt kevesebb a talált állat, hanem valószínleg a szívóhatás miatt.

 

Duplakéses kasza

A duplakéses kasza ellenben a lábon álló fben a meghatározott magasságban elkúszva alul csak abban a pár centiméterben gyakorol hatást a növényzetre és az állatvilágra, ahol a vágás történik. Az elvágott növényzet s vele az állatok nem forognak, s nem vágódnak neki a doboknak és a burkolatnak mieltt leesnek, hanem csak eldlnek majdnem a vágás teljes szélességében egy folyamatos sznyeget alkotva, s ebben a mködési elvben sokban hasonlít a kézi kasza munkájához. A felvételezés során tapasztaltak ezt ékesen bizonyították. Mivel a duplakéses kasza nem forgatja, szórja és nem dobja össze a rendet, hanem csak majdnem teljes szélességben lefekteti azt, az állatok a nagyobb és vékonyabb felületen kiterítve sokkal jobban látszanak, mint a rotációs technológiánál. Méltán gondolhatjuk, hogy talán e technológiából adódó ok miatt történik, hogy a duplakéses kasza után több ép és sérült állat látszik közvetlenül a rend tetején.

 Ebbl a szempontbók három tényezt, a láncfüggöny srségét és a védponyva funkcióját, a felvételi adatok összehasonlítását, valamint a vizsgált állatfajok védekez stratégiáit vizsgáltuk meg.

Az els tényez e szempontból az volt, hogy a duplakéses kasza eltt elször csak egy a többi gépre is felszerelt láncfüggöny volt, és a rotációs technológiához szükséges védponyva nem. Ezért ésszernek tnt e különbség mentén vizsgálódni. E tényezt úgy vizsgáltuk, hogy a duplakéses kasza eltt besrítettük a láncfüggönyt, melyet a cél érdekében nehezebb láncokból készítettünk, hogy valóban végigfésülje a növényzetet és leverje a fszálakon lev állatokat.