Jedlik nyos ProgramA gyepgazdlkods trtneti ttekintseA gyepgazdlkods eszkzei, gpeiKaszls eszkzei, gpeiA forgats s gyjts eszkzeiA forgats eszkzeiA takarmnygyjts gpi eszkzeiA zldtakarmny kszts eszkzeiSzrzz gpekAgresszv gyomKaszlsNemkvnatos tzParlagterlet
GalriaFrum
FELHASZNLKNAK

Email:
Jelsz:
Regisztrci »

Gépi gereblye

 A széna behordása után a gyep tarlóján maradt szénát össze kell gereblyézni. Erre a célra korábban lovas majd késbb a nagy területteljesítmény, 7m munkaszélesség, traktoros gereblyéket alkalmazták.

A gereblyézés célja egyrészt az elhullott, elhagyott takarmány felszedése, másrészt a következ növedék életfeltételeinek biztosítása, harmadrészt a következ kaszálás zavartalan feltételeinek megteremtése. A gereblyézést mindig a kaszálásra merleges irányban kell elvégezni. Így ugyanis hatékonyabb a mvelet. Hagyományos kaszák használata esetén a visszamaradó sznyegrend kezelésénél a kellen át nem fordított rend alatt ott marad az anyag megmozdítatlanul. A tarló közé befekv szálakat a rendfelszed ujjai pedig nem tudják felgyjteni.

Mára nagy munkaszélesség traktoros gereblyék használatát az utóbbi idben a legtöbb gazdaságban teljesen elhagyták, mivel a traktoros gereblyék beszerzése korlátozott volt, és e feladatot átvették a rendsodró, rendkezel eszközök.

 

Rendsodró

A rendsodró egy talajhajtású eszköz, mely a lekaszált széna összegyjtésére szétszórására szolgál. A széna mozgatását forgatását a talajra merlegesen álló egymás mögött forgó kerekek biztosítják, melyeket a talajjal érintkez küllik tartanak mozgásban. Ezek a küllk a hömpölyg szénában egy hossztengelyében forgó, sodró mozgást hoznak létre, ez forgatja és gyjti össze a szénát. Minél több kerékbl áll az eszköz annál nagyobb a munkaszélessége.

 Rendkezel

 A kaszával levágott keskeny, tömör rendet a kaszálás után azonnal megfelel rendkezelvel, rendlazítóval szét kell szórni, majd forgatni, mozgatni mindaddig, amíg meg nem szárad. Ugyanezt kell tenni a megázott renddel is. A száradást gyorsító többcélú rendkezel gépek, melyek rendterítésre, rendforgatásra és rendrakásra is egyaránt alkalmasak, ma már széles választékban szerepelnek a hazai gépforgalmazók ajánlataiban. A gép a hárompont függesztéssel csatlakozik a traktorhoz, szétnyitása és részben mozgatása is a hidraulika rendszerrel történik. A forgórészek hajtásukat az ergép TLT-jérl kapják, kardántengelyen keresztül.

A négy forgórészes gép forgóvilláinak megfelel helyzetbe állításával, a forgási irányok helyes megválasztásával, az elosztó- és terellemezek felszerelésével, állításával, a villafogak hajlásszögének helyes beállításával a takarmány mennyiségének megfelelen a legfontosabb rendkezelési munkák jól elvégezhetk. A rendkezelk a takarmányt a földön nem hempergetik, hanem az emelvillák a favella egykori mozgásához hasonlóan, emelgetve rakják sorba, emiatt a takarmány kevésbé szennyezdik porral, földdel. A széna minsége szempontjából nagyon fontos tényez a száradás, de területünk taposása és élvilágra gyakorolt hatása valamint üzemszervezési, gazdasági szempontból sem mindegy, hogy a kaszálás után hány munkamvelettel végezzük el a betakarítást. A sznyegrendet képez kaszák használata e szempontból sokkal elnyösebb, mint a tömör rendet készít kaszáké, mert ott a rendterítés mvelete közepes kis hozamú területek esetén száraz idjárás esetén elhagyható.