Jedlik nyos ProgramA gyepgazdlkods trtneti ttekintseA gyepgazdlkods eszkzei, gpeiKaszls eszkzei, gpeiHagyomnyos kzi kaszaGpi kaszkA forgats s gyjts eszkzeiA zldtakarmny kszts eszkzeiSzrzz gpekAgresszv gyomKaszlsNemkvnatos tzParlagterlet
GalriaFrum
FELHASZNLKNAK

Email:
Jelsz:
Regisztrci »

A gyepek és a nagyhozamú takarmánynövények kaszálására többféle kaszatípust alkalmaztak. A hagyományos ujjas vágószerkezetek gyorsabb haladásnál vagy sr növényzet esetén könnyen eltömdnek, ami miatt üzembiztonságuk és teljesítményük kicsi. Emiatt alakították ki a duplakéses kaszákat. Jó munkaminségük ellenére a duplakéses kaszák bonyolultabb felépítésük és a kaszapengék gyakori törése miatt nem terjedtek el. A sr aljnövényzet gyepek levágására üzemi szempontból legjobban beváltak a rotációs kaszák, amelyek az alternáló mozgást végz ujjas kaszákkal szemben az aljfüvet is biztonságosan levágják. A továbbiakban a különböz technológiai felépítés kaszatípusokat ismertetjük.

Természetvédelmi szempontból fontos tényez az egyidej hatástér. Ez alatt azt a teret értjük, ahol a kasza egy adott pillanatban hatást gyakorol az élvilágra. Ez függ a kasza hosszától, a szélességétl (dobok, korongok átmérje, vágókés szélessége) és attól a magasságtól ahol a ponyva, a vágás vagy az örvénylés hatással van az élvilágra. Minél nagyobb ez a tér annál több veszélyt jelenthet egy gép az élvilágra.

 

Vágókéses technológia

A vágókéses technológia esetén a vágás két éles kés között történik el, ebbl adódóan a vágási felület sima. A kasza a növényzetet nem mozgatja meg, csak elkúszik alatta elvágva azt, és így az hátrafelé ledl. A rendképzése ebbl adódóan sznyegrend, ahol az eldl füvet a lábon maradó növényzet melll mintegy 30 cm szélességben elhúzza a rendképz, helyet készítve a visszaforduló traktorkeréknek. Így a képzett rend majdnem teljes szélességben marad kiterítve a lekaszált részen, feltárva az élvilágot, és a ledlt növényzet töve a haladási irányba mutat, emiatt a ledlt növényzeten kapaszkodó állatok nem sérülnek. Ezáltal ennél a technológiánál nem jelentkezik a rotációs technológiánál késbbiekben ismertetett szívó-örvényl hatás, mely az egész növényzetet átforgatva nekicsapja a doboknak, és a ponyvának, tömegével pusztítva el a kisebb állatokat.

 

Ujjaskasza

Az ujjaskasza egy álló és egy mozgó késsor között biztosítja a vágást. A mozgó késsor mozgatása egy excentrikus tengely meghajtásával történik. A lóvontatású ujjaskaszák meghajtását maga a vontatás sebessége biztosította talajhajtással, ahol a kerekek hajtottak meg egy excentrikus tengelyt, mely az alternáló mozgást létrehozta. Késbb a traktorok megjelenésével kardántengelyes hajtással is készültek. Az ujjaskaszák egyik legfbb hátránya az volt, hogy srbb növényzetben feltorlódtak a vágandó növényi szálak, a kések „nem gyzték a vágást”, és a két kés közötti rés gyakran eltömdött. Vonóerigényük nagyon csekély volt, de a kisebb munkavégzési sebesség és a nagy karbantartási igény miatt hamarosan kiszorították a rotációs technológiájú kaszatípusok.

Egyidej hatástér: 2 m-es kasza esetén: 2m hosszúság 15 cm szélesség és 5 cm magasság 2 X 0,15 X 0, 05= 0,015 m3

 

Duplakéses kasza

A duplakéses kasza esetében két ellentétes irányban oda-vissza mozgó késsor között történik a vágás, nem pedig egy álló és egy mozgó késsor között. A két mozgó késsort egy tartógerinc tartja, mely csúszótalpakkal támaszkodik a földre. A vágás a két késsor között történik, melyet a kés élessége is nagyban befolyásol. A duplakéses technológia megjelenése küszöbölte ki a vágott anyag torlódásának, eltömdésnek hibáját az ujjaskaszákhoz képest.

A kaszák meghajtása történhet kardántengellyel, de újabban léteznek hydromotoros hajtású kaszák is. Hatalmas elnyük a kisebb tömeg az ebbl adódó kisebb energiaigény, és a vágás minsége. Hátrányuk a nagyobb karbantartási igény. A csúszótalpakon a 3. felfüggesztési pont állításával, hátrafelé billentve, jelentsen emelhetjük a vágásmagasságot és a kicsit felfelé álló kasza így könnyedén felcsúszik a talajegyenetlenségekre, kövekre, s ezáltal megkímélhetjük. A duplakéses kaszák utáni vágásfelület egyenes és nem szálas így a növényzet hamarabb regenerálódik, sarjad.


Rotációs vágótechnológia

A rotációs technológiával mköd kaszák (dob és korong) esetében a kaszálást forgó kések végzik, amelyek nagy sebességgel egy tengely körül forogva ütik le a füvet. A rotációs kaszák nagy sebességgel egymással szembeforgó dobjaira szerelt csuklós lengkések a növényt levágják, és a két dob között kis, szkített rendre rakják vagy tárcsás kaszák esetén a tárcsák felett átrepülve terítik szét a rendet. A kések általában nem érzékenyek a kövekre, ágakra, földkupacokra, mivel a késtartó tengelyeken szabadon forogva akadályba ütközve becsukódnak. A rotációs kasza elnyei: a csekély kopás, a nagy kaszálási sebesség, a kevés meghibásodás, az eldugulás biztonságos elkerülése. A lengkések élezésérl, cseréjérl azonban rendszeresen gondoskodni kell.

 

Dobkasza

A dobkasza felülhajtott vágószerkezet, ahol kaszadobokat egy tartógerinc aljára szerelik, melyek egy központi hengerbl állnak, amelyre alul két enyhén domborított tányért ersítenek. A két tányér közti résbl lépnek ki a kések, amelyek együtt forognak a késtányérokkal és a központi hengerrel. A vágás ellenkés nélküli. A dobok meghajtását egy kardántengelyen keresztül a vontató látja el. A vágási magasság az alsó tányér állításával szabályozható, de csak 28 és 50 mm között, ami a borotváló kaszálás mértéke. A vágás során az egymás felé forgó dobok közé dobja be a kasza a levágott füvet, mely aztán ersen nekicsapódva a védponyvának leesik a földre. Nagyobb fben kevésbé érvényesül ez a nekicsapódás, mivel a levágott fszálak egymásba kapaszkodva egy folyamot alkotnak. A dobok köré egy védponyva van ersítve a kirepül kövek ellen. A dobkaszák közepes és nagy vontatót igényelnek, mivel nehezek és energiaigényük is nagy. Sebessége miatt zajosabb és nehezebben állítható le, ha szükséges.

Egyidej hatástér: 2 m hosszúság, 0,9 m szélesség, 0,7m magasság Tehát 1,26 m3

 

Korongos vagy tárcsás kasza

A korongos vagy tárcsás kasza egy alulhajtott vágószerkezet, amelynél a vontató kardánmeghajtóján keresztül a meghajtást a gerincbe szerelt, fogaskerekes hajtóm biztosítja. Az erre szerelt lapos, tojásdad korongok forognak a tartógerincen. Az ellipszis alakú korongok két hosszanti vannak ersítve a kések. A vágás ellenkés nélküli. Egy csvázra húzott ponyva véd az esetleges balesetet okozó kirepül kövek ellen. Tekintettel arra, hogy a korongos kasza forgó részei nem érintkeznek a talajjal, hanem csak az egyenes gerinctartó, amelyik nem forog, kisebb veszélyt jelent az élvilágra. Mivel a földdel érintkez gerinctartó egy egyenes szerkezet a munkaszélesség két legmagasabb pontjának síkjában dolgozik, így az átlag vágómagasság pár centiméterrel magasabb, mint a dobkaszánál. A korongos kasza vágási síkja fölött nincsenek dobok, így a levágott füvet nagyon gyorsan forgó korongok akadály nélkül fújják hátrafelé a korongok fölött, nekicsapva a hátsó ponyvának. Az alsó tartógerinc csúszótalpainak vastagsága növelhet így ezzel a vágásmagasság is emelhet. A korongos kasza korongjainak jóval kisebb a tömege és kerületi sebessége a dobkaszánál így gyorsabban megállítható. Az eszköz súlya és ebbl kifolyólag energiaigénye is kicsivel kevesebb, mint a dobkaszáé.

Egyidej hatástér: 2m hosszúság, 0,4m szélesség, 0,7 m magasság tehát 0,56 m3  

 

Liftkonrollos kasza

 Az egyik, a kutatás céljára vásárolt Kuhn GMD 602 típusú tárcsás kasza egy speciális talajnyomást csökkent berendezéssel van ellátva. A liftkonrollos kasza abban különbözik, a tárcsás kaszától, hogy meghajtását felülrl kapja, de a tárcsák ugyanúgy helyezkednek el és fogaskerekes meghajtása is ugyanaz, mint a fentebb ismertetett kaszáké. Ennek segítségével beállítható, hogy a kasza milyen súllyal nyomja a földet. Így ezzel a géppel egészen magas és teljesen ép tarlót lehet hagyni, melyet nem lapított le a kasza súlya, mivel az nem a földön, hanem a traktor 3 pontján támaszkodik.

 

 

Vontatott kaszák

Vontatott kaszáknál a vágószerkezet szintén nem csúszik a földön, hanem egy külön tartószerkezeten gördül, így a kasza súlyánál fogva nem nyomja agyon az alá került éllények sokaságát. Ezeket a gépeket azonban nagy vágószélességük miatt szerelik gördül tartószerkezetre s emiatt alkalmazásuk veszélyes az élvilág számára, vagy csak nagyon lassú munkavégzés mellett lehetséges.

 

Szársérts kasza

A kaszálással egy menetben végzett szársértéssel (szárzúzás, szártörés, szárhasogatás) és egyidej széles sznyegrendre terítéssel a zöldtakarmány száradását meg lehet gyorsítani, és mérsékelni lehet szár és a levél száradási sebessége közötti különbséget. A levelek ugyanis a szárral ellentétben sok légznyílással (stóma) rendelkeznek, amelyeken keresztül a víz gyorsabban elpárologhat. A levelek száradási ideje ezért – a takarmánynövény fajától függen – a szár száradási idejének 1/3-a.

Megfelel és hatékony szársértéssel a szárnak a víz számára nehezen áthatolható küls rétegét (kutikula) felszakítjuk, a szár hosszirányban felreped, s a víz elpárolgása ezzel meggyorsítható.

Ennek érdekében a szársérts kaszáknál a vágószerkezet mögött egy olyan berendezés található (henger stb.), mely a gyorsabb száradás érdekében a növények szárát megroppantja, s a növényi nedvek gyorsabb párolgásával segíti el a széna száradását. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a kaszálás során jelents azoknak az éllényeknek (kétéltek, ízeltlábúak) a száma, melyek a fszálakon kapaszkodva kaszálógépekbe kerülhetnek, a szársérts kasza alkalmazásával ezek mind elpusztulnak mivel a szársért ket is összeroppantja.

Emiatt a szársérts kasza alkalmazása természeti értékekben gazdag területen tilos!


Vállra akasztható motoros fkasza

A vállra akasztható motoros fkaszák nagyon elterjedtek az elmúlt 5-10 évben.  Szerkezetük igen egyszer. Maga a kasza három frészbl áll: egy motorból, egy vágófejbl és az ezeket összeköt hosszú és merev meghajtó tengelybl. A motor lehet elektromos meghajtású, de a komolyabb típusúakat már benzin hajtja. A vágófej rendszerint cserélhet damilos, ill. fém vágóeszközökre a kezelni kívánt terület növényzetének megfelelen. A motoros fkaszák könnyek, ezért egy hevederrel vállra akasztva gyorssá és egyszervé teszik a kaszálást. A természetkímél kaszálás során elssorban kisebb kiterjedés, vagy speciális természetvédelmi kezelést igényl területek karbantartására, tisztítására használjuk.