Jedlik nyos ProgramA gyepgazdlkods trtneti ttekintseA gyepgazdlkods eszkzei, gpeiKaszls eszkzei, gpeiA forgats s gyjts eszkzeiA zldtakarmny kszts eszkzeiSzrzz gpekAgresszv gyomKaszlsNemkvnatos tzParlagterlet
GalriaFrum
FELHASZNLKNAK

Email:
Jelsz:
Regisztrci »

A gyepgazdálkodás eszközei, gépei

 

A gyep termésének tartósítása napjainkban gyakorlati viszonyok között szárítással vagy erjesztéssel történik. A kiegyenlített táplálóanyag-tartalmú, jól készített, finomszálú, zöld szín, aromás fszénát minden kérdz állat, de a szamár és a ló is szívesen fogyasztja. Elnyös az étrendi hatása, könnyen emészthetk a táplálóanyagai, emellett vitaminokban és ásványi anyagokban gazdag.

 

 

A széna minségét dönten a kaszálás idpontja és az idjárási tényezk határozzák meg, hiszen a növény korával együtt változik a minsége és így a táplálóértéke is az idjárási viszonyok pedig a munka menetére s ezen keresztül a minségre gyakorolnak hatást. Minél fiatalabb a növény, annál nagyobb a táplálóanyag-, fleg a fehérje- és ásványianyag-tartalma egységnyi mennyiség szárazanyagban, s minél jobban közeledik az éréshez, annál inkább n a nyersrost. Az optimum a vezérnövény virágzásának kezdetére esik. Ez pedig az els kaszálás idején két hétre korlátozódik.

Nagyon nagy a különbség azonban egy természetes, fajgazdag valamint a pár fajból álló gyeprl betakarított takarmány beltartalmi értékében.

 A természetes gyepek szénatermése esetében nem egy-két fajból álló zöldtömegrl beszélhetünk, hanem idben egymást meghatározott sorrendben követ növénytársulások váltakozásáról, ahol a gazdálkodási természetvédelmi valamint a mennyiségi és minségi összefüggéseknek több optimuma is mérhet, mivel az egymás utáni aszpektusok növényei, az idjárási körülményeknek megfelelen jelents átmeneteket, javuló rosszabbodó beltartalmi értékeket produkálhatnak. Tapasztalataink szerint az nedves rétek nyári pillangósözöne jelentsen ellensúlyozza a kései betakarításból adódó minségcsökkenést és növeli a takarmány tömegét is.

 Az els kaszálással begyjtött szénát anyaszénának nevezzük, ekkor képzdik az éves ftermés dönt hányada. A késbbi kaszálásokat sarjúnak nevezzük, ennek mennyisége a tájegységenként és évente az idjárási viszonyoknak megfelelen váltakozik. Ismerjük ezen kívül a tisztító kaszálás, fogalmát, amely tevékenység elssorban a legelk karbantartásához szükséges, amikor a kórosodott növényi részeket, veszélyes tüskés legelgyomokat kisebb cserjéket tisztítjuk le az szi legelrl. Ez történhet kaszálógéppel vagy szárzúzóval is. A tisztító kaszálás az elhullajtott legeltrágya aprításával annak talajba kerülését és a legel egyengetését is elsegíti.

Kaszáláskor lényeges a tarlómagasság helyes beállítása. A ffélék kívánatos tarlómagasságát az els évben 6-8cm, a második és a következ években 4-6cm-ben lehet megjelölni. A mély vágás után különösen nagyszámú sarjhajtás keletkezik az alvó rügyekbl. Tehát ezzel a módszerrel bizonyos ffajoknál meg lehet gyorsítani a bokrosodási folyamatot, az új hajtások azonban lényegesen lassabban fejldnek, mint a fejldésüket tovább folytató vágott hajtások. A túlságosan mélyre vágott f regenerálódása lassú és a borotváló kaszálás nagymértékben veszélyezteti a füves területek élvilágát és a kasza élettartama szempontjából sem elnyös a zsombékok, vakondtúrások gyepcsomók vágása.