Jedlik nyos ProgramBemutatkozsA kutats sznhelyeiZmolyi-medencePutnoki-dombsg, Nyugat-CserehtBkk-vidkSzatmr-BeregBorsodi MezsgBihari-skA gyepgazdlkods trtneti ttekintseA gyepgazdlkods eszkzei, gpeiAgresszv gyomKaszlsNemkvnatos tzParlagterlet
GalriaFrum
FELHASZNLKNAK

Email:
Jelsz:
Regisztrci »
Szatmr-Bereg

A vizsgálati területek két kistájon, a Beregi-sík és a Szatmári-sík területén helyezkednek el. A Bereget nyugatról a Tisza, keletrl az országhatár (Ukrajna) határolja. A Szatmári-sík ettl délre található, a Tisza és a Szamos által közrefogva. Kelet fell a Szatmári-síkot szintén országhatár (ukrán és román) zárja.

A mintaterületek mindegyike természetvédelmi oltalom alatt áll. A fülesdi mocsárrét csupán Natura 2000-es terület, a többi azonban a Szatmár-Beregi Tájvédelmi Körzet vagy a Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Terület része.

 1. sz. vizsgálati terület: a Barabás, Lónyai-erd melletti területet mezofil kaszálórétek és szikesed legelk jellemzik. Legjelentsebb természeti értéke a fészkel haris és az elevenszül gyík állománya.
   
 2. sz. vizsgálati terület: Barabás, Kaszonyi-hegy oldalán illetve lábánál sziklagyep-sztyeprét valamint xerotherm cserjés és szárazgyep mozaikja található, melyet betelepített akácfoltok tagolnak. Kiemelked természetvédelmi jelentség kárpáti és dácikus faunaeleme a beregi futrinka, az erdélyi kurtaszárnyú-szöcske, a Stys tarsza, a vöröslábú hegyisáska, a csillogó boglárka és a nagyfoltú hangyaboglárka.
   
 3. sz. vizsgálati terület: Márokpapi melletti mezofil kaszálórét.
   
 4. sz. vizsgálati terület: Hetefejércse melletti, helyenként becserjésed, szikesed legel. Legjelentsebb természeti értéke a sziki kocsord, a réti szirózsa valamint a nagy szikibagoly(lepke). A területen rendszeresen fészkel a haris is.
   
 5. sz. vizsgálati terület: Fehérgyarmat községhatárban egy elnádasodó, nedves kaszálórét.
   
 6. sz. vizsgálati terület: Fülesd községhatárban egy mezofil kaszálórét, említést érdeml természeti értéke az elevenszül gyík.
   
 7. sz. vizsgálati terület: Fülesd, a Fülesdi-erd melletti mocsárrét. Jelents természeti értéke a tömegesen elforduló kornistárnics, valamint a több más védett lepkefaj mellett nagy számban elforduló szürkés hangyaboglárka és a vérf boglárka.

A Beregi-sík hazánk legészakkeletibb tájegysége, amelynek kialakulása összefügg a Kárpátok és az Alföld fejldéstörténetével. Külön geológiai érdekessége a barabási Kaszonyi-hegy romvulkánja, amelyek kapcsolódik a bels-kárpáti vulkáni övezetéhez.

Az Északkeleti-Kárpátokból érkez folyók munkája volt felszínalakító tényezk és a talajképzdési folyamatok f meghatározója. A folyók az elmúlt tízezer évben gyakran változatták folyásirányukat, így a területet nagyszámú holtág és feltöltött folyómeder tarkítja. A folyómeder és a környez ártéri síkságok természetes fejldését megszakította a Tisza-szabályozás, amely véglegesen megváltoztatta a térség hidrológiai és ökológiai sajátosságait.

A Bereg 150-200 m vastag, folyóvízi kavicsot is tartalmazó pleisztocén üledékére 5-15 m-es, fként agyagból és iszapból álló holocén rétegek települtek. A felszín nagyrészét fiatal öntésagyagok és öntésiszapok borítják. A sok finom iszapot és agyagot a folyók áradásaik alkalmával rakták le. A talajtakaró 96%-ban öntésanyagokon képzdött hidromorf talaj.

A szatmári kistájat 1-12 m vastag holocén folyóvízi képzdmények fedik. A Szamos és az országhatár közötti területen a barnaföldek az uralkodóak, ezeket kisebb öntésiszap- és homokfoltok szakítják meg. A talajtakaró teljes egészében öntésanyagokon kialakult, talajvízhatás alatt álló réti és lápi talajokból áll.

A Beregi- és a Szatmári-sík mérsékelten meleg és mérsékelten hvös éghajlati öv határán fekv táj. A napfényellátottság évi 1.950-1.970 óra körüli. Nyáron 760-800 óra, télen 160-170 óra napsütés várható. A hmérséklet évi és nyári félévi átlaga 9,4-9,7 °C ill. 16,5-16,5-16,8 °C. A csapadék évi összege 610-680 mm (ÉK-en 700 mm), a tenyészidszaké 370-380 mm (ÉK-en 400 mm).