GalériaFórum
FELHASZNÁLÓKNAK

Email:
Jelszó:
Regisztráció »

Bemutatkozás

 

Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány

 

A Pro Vértes Természetvédelmi Közalapítvány kiemelten közhasznú non-profit szervezet, fő célja a biológiai sokféleség megőrzése a Vértes térségében és környékén található természeti területeken.

A természeti értékek védelme érdekében az alapítvány által megvásárolt mintegy 2000 hektárnyi értékes természeti területet több mint 90%-a a Vértesi Natúrpark területén található, s ezek majd 75%-a füves élőhely. 500 fős saját tulajdonú magyar szürkemarha gulyával és a környező területek gazdálkodóinak állataival (lovak, juhok), valamint madárbarát kaszálási módok alkalmazásával történik az élőhelyek fenntartása. Ennek köszönhetően a kezelt területek kiemelkedő madártani értékkel büszkélkednek, mint például a vízicsibék, haris, szalakóta, kis őrgébics, kék vércse, nyári lúd, gólyatöcs, kis lile és réti sas.

A Vértes térségéről szóló monográfia, a csákvári Geszner-házban létrehozott természettudományi kiállítás, valamint a Csíkvarsai-rét értékeinek bemutatására kiépített Vidrafő Tanösvény és számos – a természeti értékek megismerése céljából tartott – előadás és vetélkedő jelzi, hogy a hagyományos természetgazdálkodáson túl az alapítvány legfőbb feladatai közzé tartozik a néprajzi és kultúrtörténeti értékek újjáélesztése, a környezettudatos gondolkodás elősegítése.

 

 

Debreceni Egyetem, TTK, Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék ill. DE-MTA


A Debreceni Egyetem az ország nagy, többkarú egyetemeinek egyike. Ezen belül a Természettudományi Kar a legnagyobb hallgatói és oktatói létszámú kar. A Biológiai Tanszékcsoporthoz 9 tanszék és 2 DE-MTA kutatócsoport tartozik, ezek egyike az Evolúciós Állattani és Humánbiológiai Tanszék ill. a mellette működő DE-MTA Evolúciógenetikai és Konzervációbiológiai Kutatócsoport. A Tanszék koordinálja az 1992-ben akkreditált Biodiverzitás Ph.D. programot; amely a Biológia Doktori Iskola része. A Tanszék az alábbi tárgyakat oktatja: állatszervezettan, állatrendszertan, biogeográfia, populációgenetika, evolúcióbiológia, viselkedésbiológia, antropológia, humánbiológia, konzervációbiológia.

A Tanszék sokrétű együttműködés folytat a KTM Természetvédelmi Hivatalával és annak regionális szerveivel, a Magyar Természettudományi Múzeummal és az MTA Botanikai és Ökológiai Kutatóintézetével (biodiverzitás-monitorozás, száraz- és félszáraz gyeptársulások kutatása, veszélyeztetett élőhelyek és közösségeik kutatása, NATURA 2000 program, stb.). Az alkalmazott kutatások megalapozzák a Tanszék élőhely-megőrzési és monitorozási pályázati tevékenységét.

 

 

Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 4. sz. Gömör-Tornai Helyi Csoport

 

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület keretein belül 1986 óta működő, önálló jogi személyiséggel rendelkező csoport. Működési területe Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, közel 220000 hektáron terül el. Tevékenységi köre szerteágazó, így nem csupán a madárvédelem területén dolgozik, hanem az egyéb természetvédelmi programjai, kutatási tevékenysége és oktató munkája is igen jelentős a régión belül. Legfontosabb tevékenységei:

 • védett és fokozottan védett állatfajok állományainak felmérése (pl. fehér gólya, gyöngybagoly, ragadozómadarak, haris, denevérek, stb.),
   
 • törvényes oltalom alatt nem álló területek értékeinek feltárása (Cserehát, Putnoki-dombság, Aggtelek-Rudabányai hegyvidék),
   
 • védett területek monitorozása,
   
 • Bódva-völgyi Vonuláskutató és Természetvédelmi Tábor,
   
 • élőhelyrekonstrukció (pl. Alsó-hegy tornai vértı élőhelye, magyar nőszirom élőhelyek),
   
 • természetismereti oktató és kutatótáborok, amelyeket évente több mint 1000 ember keres fel, leginkább diákok (ELTE, KLTE, DATE, GATE, általános iskolák, stb.),
   
 • országos jelentőségű programok: harisfelmérési program, gyöngybagolyvédelmi és felmérési program.


 

Bükk-vidék Természetvédelmi Közalapítvány

 

A közalapítvány alapvető célja, hogy hozzájáruljon a Bükk-vidék természeti- és kulturális örökségének megőrzéséhez. A természetvédelmi szempontból értékes területek felkutatása, megőrzése, fejlesztése, kezelése, összhangban a térség gazdálkodástörténeti értékeinek, hagyományainak ápolásával, bevonva a társadalom szélesebb rétegeit is. 130 ha félszáraz gyepet kezel, és 100 ha, elsősorban hagyományos művelésű gyümölcsösökből álló helyi védett területen szervezi a természetvédelmi jellegű kezeléseket és a hagyományos művelésű gyümölcsösök fenntartását.

A közalapítvány elindította - Sajómercse és a környező településeket bevonva – a Heves- Borsodi ÉTT program előkészítését. Előkészítés alatt áll egy helyi jelentőségű védett terület létrehozása (Sajóvelezd). Részt vett a sajómercsei gyümölcsösök helyi védetté nyilvánításában.

Elkezdődött a Bükk-vidéken jellemző hagyományos gazdálkodási formák felkutatása és adaptációja a jelenkori természetvédelmi és gazdasági kihívásainak megfelelően oly módon, hogy az a térség gazdasági potenciálját és foglalkoztatási lehetőségeit növelje, mindamellett önfenntartó módon működhessen és a táji, természeti értékeket megőrizze.

 

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Természet- és Környezetvédelmi Kulturális Értékőrző Alapítvány

 

Az Alapítvány a gödöllői Szent István Egyetemmel, a KöM Természetvédelmi Hivatalával és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság szakembereivel együttműködve alakította ki a Szatmár-Beregi és a Beregi-sík ÉTT program rendszerét, természetvédelmi céljait, gazdálkodási programcsomagjait. Közreműködött a pályázati rendszerben történő üzemtervek elkészítésében, a gazdákkal történő leegyeztetésében.

Együttműködve a HNPI szakembereivel, a közoktatási intézményekben tartott ismeretterjesztő előadások mellett, több mint 50 alkalommal tartott a Szatmár-Beregi térségben gazdálkodók, falugazdászok, térségi vezetők számára tájékoztatókat.

Élőhely-rekonstrukciós tábor szervezése a Barabási Kaszonyi-hegyen 2001-től, Bátorligeten 2001-től alkalmanként, a Dédai-erőben 2001-2003.

Fokozottan védett állat- és növényfajok állományfelmérése védett és védelem alatt nem álló területeken (haris, fehér gólya, fekete gólya, ragadozó madarak, baglyok).

Részvétel a magyar flóratérképezési programban 2003-től folyamatosan.

 

 

Tiszatáj Környezet- és Természetvédelmi Közalapítvány

 

Az Alapítvány célja: A Tisza-völgy és tájtörténetileg hozzákapcsolódó területek, valamint az Északi-középhegység térségének természeti értékei feltárásával, megóvásával és megismertetésével kapcsolatos feladatok, továbbá az egészséges emberi környezet kialakítása érdekében szükséges tennivalók szervezésével kapcsolatos feladatok ellátásának segítése, szervezése és megvalósítása.

 

A Közalapítvány tevékenységei közé tartozik:

 • Természeti értékekben gazdag területek hosszú távú védelmének biztosítása a tulajdonjog megszerzésén keresztül.
 • A védett állat- és növényfajok aktív védelme.

 • Sérült, beteg vadon élő állatok kórházának, átmeneti menhelyének üzemeltetése.

 • Környezeti nevelés, tudatformálás.

 • Hátrányos helyzetű térségek környezetvédelmi és ökológiai szempontú fejlesztése.

 • Hagyományos gazdálkodási formák alkalmazása, népszerűsítése.

 • A megújuló energia forrásaként szolgáló növények, erdészeti kultúrák telepítésének elősegítése, hasznosításuk propagálása.

 

Bihar Természet- és Környezetvédelmi Egyesület

 

Az 1998-ben létrehozott Bihar Természetvédelmi és Környezetvédelmi Egyesület elsődleges célja a bihari táj természeti és kulturális értékeinek feltárása és megőrzése, a biológiai sokféleség fenntartása, hazánk természeti képe szempontjából fontos veszélyeztetett területek megőrzése és fenntartása, természetkímélő gazdálkodási módok elterjedésének ösztönzése és e célok elérését elősegítő oktató, ismeretterjesztő munka.

 

 Legfontosabb szakmai tevékenységei:

 • a Bihari-sík természeti értékeinek felmérése, különös tekintettel a terület madárvilágának monitorozása, fajvédelmi tevékenység, szinkronszámlálásban való részvétel (fehér gólya, túzok, nagy ragadozók, kék vércsék, vízimadarak),
 • az egyesület önkéntesei rendszeresen vezetnek szakmai tanulmánytúrákat a környék természeti értékeinek bemutatására, és előadásokat tartanak a környék oktatási intézményeiben, közreműködnek az évente megrendezésre kerülő, a Bihar-sík természeti értékeinek ismeretéről szóló vetélkedő és rajzpályázat lebonyolításában,
 • a Bihari-sík természeti értékeit bemutató kiadványok elkészítésében való részvétel,
 • a természetközeli állapotban megmaradt gyepterületek fenntartásának elősegítése, a helyi gazdálkodókkal való együttműködés.

Az Egyesület megalakulása óta a térségben az állami és társadalmi természetvédelmi szervekkel, önkormányzatokkal, oktatási intézményekkel együttműködve ért el olyan eredményeket, amelyek kedvezően befolyásolják a térség természeti értékekben gazdag területeinek jövőjét s lakosság környezetkímélő magatartását.