« Vissza
A kutats helyszneiGyomfajok elleni vdekezsGyalogakc (Amorpha fruticosa) Rekettyefz (Salix cinerea) Aranyvessz (Solidago spp.) fajokSiskandtippan (Calamagrostis epigeios) Japnkeserf (Fallopia spp.) Blvnyfa (Ailanthus altissima) Akc (Robinia pseudoacacia) A szukcesszi eredmnyeknt trtn becserjseds kezelse a Kaszonyi-hegyen
Blvnyfa (Ailanthus altissima)

 

A bálványfa kelet-ázsiai eredet faj. Európába a XVIII. század közepén került be. Udvardy László írása alapján tudjuk, hogy hazánk területérl elször a XIX. század közepérl említik, mint szándékosan behozott, és különféle területekre telepített dísznövényt. Eleinte ezekbl való elvadulásuk volt a jellemz. Késbb a kopárfásítási program (Alföld, középhegységeink) során erdészeink természetes élhelyeken teljes állományokat is létrehoztak.

A bálványfa fként a sík- és a dombvidékeken elterjedt, ám középhegységeink sziklagyepeit is ersen veszélyezteti. Hazánkban terjedése elször elssorban emberi közremködéssel, majd ezt követen robbanásszer szétterjedéssel (sarjadzóképessége hatalmas) történik. A bálványfával fertzött területeken a természetes növényzet folyamatosan degradálódik, az eredeti növényzet értékesebb fajai fokozatosan kiszorulnak. Ez természetesen a gerinctelen és a gerinces fauna átalakulását, elszegényedését okozza.

 

Alkalmazott kezelési módszer

1. Pontpermetezés (5%-os glifozáttal /gliphosate-isopropilamin/, szeptember végén)

 • (engedélyezett, III. forgalmi kategóriájú (szabadforgalmú) totál-gyomirtó szer)
 • Veszélyességi kategóriák:

·    méregkategóriája: „gyakorlatilag nem mérgez”,

·    méhveszélyességi kategória: „méhekre nem veszélyes”,

·    vízi szervezetekre vonatkozó veszélyesség: „vizekre nem veszélyes”.

 • Alkalmazni tervezett koncentráció: 5 %-os vizes oldat.

·    „A lombozat összefogása és vegyszerrel való befedése kézi permetez segítségével.”

·    „A kezelés a lombozat 70-80%-át érintette”

·    „A természetvédelmi okokból ajánlatos lehet kisebb koncentrációt használni, de az 5%-os vegyszerrel történ kezelés „csak” 96%-os eredményt hozott. Néhány esetben torz lombozat, illetve sarj megjelenése volt tapasztalható.”

·    A vegyszeres kezelés megkezdése utáni második évben, a kezelt területen magoncok tömeges (sznyeg-szer) kelését tapasztalták.

·    Ha a kezelt területen már nincs magszóró egyed, és befejezdött a tömeges magonckelés, akkor megfontolandó, hogy az egyes ismétl kezelések között egy akár két év szünetet tartsunk a gyepszint jobb regenerációja érdekében.

2. Sebzés és vegyszerezés

 • „A törzsön, a talajszint közelében vágási seb ejtése és a 15%-os vegyszernek a vágási sebbe történ befecskendezése. A vágások száma törzsátmértl függ. A vágások között legalább 2-3 cm távolságot kell hagyni, hogy ne érje akkora stressz a fát mint a háncs körkörös eltávolításánál, ami intenzív sarjadzást eredményez”
 • „A módszer 86%-os sikert hozott. Alkalmazását a környezet növényzetének minimális pusztulása indokolja. A vágási sebbe való fecskendezés egy biztonságos kijuttatási technika, ami értékes növényzet jelenlétében, illetve magasabb lombkorona esetében javasolható.”

3. Magot érlel bálványfa egyedek esetén

 • Az egyedeket ki kell vágni és a vágásfelületet 50%-os glyphosate hatóanyagú szerrel beecsetelni. A kivágott egyedek magját zsákba gyjtve el kell hordani a termhelyrl és azt egy arra alkalmas helyen elégetni. A következ évben várható sarjhatások megjelenése.
 • A kijuttatás módja:

·  „A permetez használata esetén a legkörültekintbb alkalmazással is a vegyszer bizonyos mennyisége a környez növényzetre jut. Mivel a Medallon nem szelektív gyomirtó, ennek következtében a kezelt egyedek körüli növényzet láthatóan sérült.”

·  „Amennyiben kevés bálványfa van jelen a területen, a lombozat kezelésének a területre nézve biztonságosabb módszere a levelek vegyszeres textíliával történ lekenése, így elkerülhet a növényzet sérülése”

 

Kezelési tapasztalatok (az ANPI munkatársai - B. Szts F. 2002 - alapján):

 • A bálványfa állományának visszaszorítására, felszámolására már 25 esztendvel ezeltt is voltak próbálkozások. A tényleges sikereket hozó tevékenységek 8 éve kezddtek el, mely során több, mint 200 hektárnyi területen történtek különféle kezelések. Az alábbiakban ezek tapasztalatait és eredményeit összegeztük.
 • „A mechanikai módszereket tekintve, tapasztalatok és irodalmi adatok alapján tudjuk, hogy a bálványfa kivágásával, vagy a háncs eltávolításával ellentétes hatást érünk el, mivel erteljes sarjadzásra késztetjük a fát. Ez a fajta kezelési mód csak abban az esetben javasolható, ha ezt egy hosszútávú utólagos kezelés követi.”
 • „A leghatékonyabbnak a kémiai módszer bizonyul, melyet glüfozát alapú vegyszerrel kell végezni. Ebben az esetben is számítani kell a gyökérsarjak felnövésére, melyek lombozatát a következ évben szükséges kezelni.”
 • „A permetez használata esetén a legkörültekintbb alkalmazással is a vegyszer bizonyos mennyisége a környez növényzetre jut. Mivel a Medallon nem szelektív gyomirtó, ennek következtében a kezelt egyedek körüli növényzet láthatóan sérült.”
 • „Amennyiben kevés bálványfa van jelen a területen, a lombozat kezelésének a területre nézve biztonságosabb módszere a levelek vegyszeres textíliával történ lekenése, így elkerülhet a növényzet sérülése”
 • A kezelés idpontja az élhelytl függ. A Tornai-alsóhegyen az extrém (száraz, meleg) élhelyi viszonyok mellett a bálványfa lombja hamar lehullik, így a kezelést augusztus hónap során kell elvégezni.
 • Ha a kezelés éve vagy augusztusa extrém száraz, akkor várhatóan a kezelés eredményessége messze elmarad az elre prognosztizálttól.