« Vissza

Szatmár-Beregi védett területek

 

Barabás, Kaszonyi-hegy (akácültetvény)
 
A vizsgálati területre még a 60-as években került betelepítésre az akác. Ekkor több, néhányszáz m2-es ültetvény-foltot hoztak létre. Az elkövetkező évtizedekben ezekből, mint magterületekből indult el a tájidegen faj térhódítása. A kezelés célja a kisebb-nagyobb foltokban, mesterségesen betelepített akác (Robinia pseudoacacia) állományának felszámolása, illetve spontán terjedésének megakadályozása. A beavatkozás során, szeptember végén, október elején, 3-6 db - egy méteres magasságba - fúrt lyukon keresztül történt 5-8 cm mélyen a Medallon nevű (tömény) vegyszer bejuttatása az akác egyedek törzsébe. A vegyszer injekciós fecskendőből került a lyukakba, így teljesen elkerülhető a környezetbe való kijutása. Ezt követően a lyukak faseb-pasztával lezárásra kerültek. Az így kezelt akácok nagyrésze a következő esztendőre kiszáradt. Azok az egyedek, melyek kihajtottak, a következő ősszel újabb, hasonló kezelést kaptak.
 
Barabás, Kaszonyi-hegy (spontán becserjésedő sziklagyep/sztyeprét)
 
A 80-as évek elején a sziklagyep-sztyeprét élőhelykomplexet csupán apró, néhánytíz m2-es bokorcsoportok tagolták. Ezt követően robbanásszerűen, mindössze néhány esztendő alatt a cserjeborítás többszörösére növekedett, és 10 év alatt összefüggő cserjéssé vált. Az ezredfordulóra már csak néhány apró gyepfolt tagolta a bozótost. A kezelés a spontán becserjésedő területrészeken a fásszárú növényzet (kökény, vadrózsa, szeder, veresgyűrű som, stb.) állományának felszámolása, visszaszorítása érdekében történt. Célja a területre jellemző védett gerinctelenek (egyenesszárnyú-, lepke- és csigafajok) számára alkalmas élőhelyek visszaállítása. A beavatkozás során először kézi munkával, gépi cserjevágó segítségével történt a fás szárú növényzet szelektív kivágása. A letermelt anyag területről való lehordása is kézi erővel történt. Az összegyűjtött szerves anyag teljes mennyisége elszállításra került. A következő években a már megtisztított területen csak kézi géppel végzett „kaszálás” és a levágott anyag eltávolítása zajlott. Ezzel párhuzamosan évről-évre újabb és újabb területek cserjétlenítése történt meg. A munkát szeptember második fele és október vége között végezték.