« Vissza
Spontn gyepesedsGyepestsGyepteleptsi mdszerekSznamurvs fellvetsA trs nlkli, direktvetses gyepfeljtsA vetssel trtn gyepteleptsTavaszi gyepteleptsi modellNyrvgi gyepteleptsi modellA mechanikai gyomszablyozs mdszereiA teleptst kvet v gyepgazdlkodsi munkiA teleptett gyep karbantartsa s monitorozsa

Ha a termhely nyílt homoki gyep, vagy mocsár, magassásos létrejöttét teszi lehetvé, akkor a spontán begyepesedésre alapozzunk, és magszórással vagy szénaterítéssel segítsük bejutni a természetes fajokat.

Ha szántó már legalább néhány éve parlag, akkor meg kell figyelni, milyen elrehaladottságot mutat a gyepesedés foka. Ha a felhagyott szántón már elkezddött a természetközeli gyep kialakulása, és az inváziós gyomnövények nem uralkodtak el, akkor ne szántsuk fel a parlagot. Ebben az esetben gyepfenntartási módszerekkel kell tovább mvelni, vagy felül kell vetni a környez gyepekrl származó szaporítóanyaggal.

Az aktív gyepesítés legkevésbé intenzív módszere során a természetes fajokat talajelkészítés nélkül juttatjuk a parcellára. Ez történhet magszórással, szénaterítéssel (szénamurvás felülvetéssel), valamint direkt vetéssel. Ezekkel a módszerekkel a spontán gyepesed parcellára, vagy a korábban elvetett gyepre késbb is, és többször is juttathatunk a természetes fajokból, ezáltal gyorsíthatjuk a jellemz faji összetétel kialakulását.

Talajelkészítésre és azt követ vetésre akkor van szükség, ha a parcellán még rajta vannak az elz évek gazdasági növényeinek maradványai (pl. a tarló), vagy özöngyomok szaporodtak el. Az elsdlegesen gazdasági hasznosítás céljára történ gyeptelepítés szinte mindig talajelkészítésre és magvetésre alapul, a természetbarát gyepesítés azonban a korábban felsorolt módszerek szerint is hatékonyan megvalósítható.

Magkeverékkel történ gyeptelepítést akkor végezzünk, ha ezáltal a kezdeti évek nagyfokú elgyomosodása, de még inkább a terület özöngyomokkal való elborítása megakadályozható. A gyepesítend parcella termhelyének megfelel élhelyrl gépi aratással vagy kézzel gyjthetjük be a magokat. Ha nemzeti park igazgatóságtól szerezzük be a magokat, akkor az igazgatóság által kiállított igazolással bizonyíthatjuk, hogy a gyeptelepítéshez szükséges vetmag rendelkezésünkre állt. Ha erre nincs lehetség, akkor kereskedelmi forgalomban kapható, a termhelyhez ill magkeveréket használjunk, és számlával igazoljuk a vetmagok eredetét. Ne vessünk el tájidegen fajokból álló magkeveréket.