« Vissza

 Füves mezsgye létesítése

Előírás szerint a parcella határoknál 4 m széles füves mezsgyét kell létrehozni. Magkeverék kialakításához az előzőekben bemutatott termőhelyek állományalkotó füveit és más jellemző fajait javasoljuk. Kerüljük a tájidegen gyepkeverékek alkalmazását. A füvekkel elegyesen jó mézelő és aprómagtermő növényfajokat is lehet telepíteni az állatvilág életfeltételeinek javítása érdekében. A területet háromévente egyszer elegendő kaszálni a megfelelő növénystruktúra kialakulásának elősegítése érdekében, de foltokban hagyjuk meg a növényzetet. Ha özöngyomok terjednek, a kaszálást évente meg kell ismételni. Valamennyi kaszálást ősszel kell elvégezni. A füves táblaszegélyben gyom- és rovarirtószerek nem alkalmazhatók, és a szomszédos területek művelésénél is ügyelni kell a növényvédőszerek, illetve műtrágya elsodródásának megakadályozására.

 

Rovarteleltető bakhát létesítése

Előírás szerint a bakhát méretének el kell érnie a 250 m hosszúságot, a 2 m szélességet és a 25-40 cm magasságot. A bakhátat kétirányú összeszántással kell kialakítani, rajta gyeptelepítést kell végezni. A bakhátat jól zsombékosodó fűmagkeverékkel kell bevetni szeptemberben, kb. 40 kg/ha vetőmag mennyiséggel. A bakhátat az első év nyarán le kell kaszálni, amikor a fű eléri a 10 cm-es magasságot a bokrosodás elősegítése és a gyomok visszaszorítása érdekében. Ezt követően elegendő háromévente egyszer (mégpedig ősszel) kaszálni a fásszárú növényzet megtelepedésének megakadályozása érdekében, de mindig eltérő foltokban ekkor is hagyjuk meg a növényzetet. A szomszédos területek kezelése során a bakhátak 6 m-es körzetében el kell kerülni a rovarölő és gyomirtószerek alkalmazását, különben a vegyszerek elsodródása miatt nem tudják élővilágvédelmi szerepüket betölteni. Gyomirtószerek csak pontszerűen alkalmazhatók a veszélyes gyomok megtelepedése esetén.

 

Ültetvény sorközgyepesítése

A sorközgyepesítését a "Környezetvédelmi célú földhasználatváltás gyeptelepítéssel" illetve a "Természetvédelmi célú gyeptelepítés" elnevezésű nem termelő beruházási támogatás előírásai szerint kell elvégezni. A gyeptelepítéshez legalább három vagy öt fajból álló fűfaj vagy pillangós növény magkeverékét kell használni. Ha természetközeli gyep kialakítása a cél, akkor a magkeverék és a módszer kiválasztásához az adott termőhelyhez a fentiekben megadott szempontokat vegyük figyelembe. Ha a gyepesítés célja elsődlegesen a talajtakarás, akkor a 4. fejezetben javasolt magkeveréket alkalmazzuk. A sorközgyep karbantartását az egyes termőhelyekhez, és a kialakult gyep állapotához kell igazítani; erre szintén az előzőekben és a 4. fejezetben találunk útmutatást.