« Vissza

Kialakítandó élőhelyek: ecsetpázsitos, tippanos, csenkeszes mocsárrétek (a mélyedésekben viszont esetenként magassásrétek jelenhetnek meg).

Hol érdemes gyepesíteni: folyók hullámterében mindenfelé, ahol időnként (1-3 évenként) elöntésre lehet számítani, de a vízborítás csak átlagosan néhány hétig tart, és lehetőség van a rendszeres kaszálásra. Jó helyzetnek számít, ha a gyepesítendő parcella természetközeli mocsárréttel érintkezik, amely fajokat biztosít, vagy pedig ugyanazon víztéri öblözeten belül vannak mocsárrét állományok.

Spontán gyepesítés lehetőségei: Ha a megfelelő vízviszonyok kialakíthatók, akkor a spontán kialakulásra is lehet számítani. A rendszeres kaszálás azonban elengedhetetlen, mert egyébként tájidegen fajok (főleg a gyalogakác) elterjedése várható.

Gyeptelepítés lehetőségei: a gazdasági célú gyeptelepítések esetén azt tapasztalták, hogy a vetett „nemes” fűfajokat pár év után felváltja a „vad” (természetes) ecsetpázsit. A legcélszerűbb természetes gyepről aratni a magot.

Mire kell különösen figyelni: nem szabad meghagyni a lecsapoló árkokat.

Milyen fajokat vessünk: réti ecsetpázsit, réti csenkesz, réti perje, fehér tippan, csomós ebír, angolperje. A gyepkeverék sokfajú, elegyes legyen. Azonban nem szabad vetni a rozsnok-fajokat, és az Alföldön a franciaperjét sem.

A gyep karbantartása: a rendszeres kaszálás és/vagy legeltetés nagyon fontos, ezáltal a néhány év alatt elburjánzó gyalogakác is visszaszorítható. Az első növedék szénát kaszáljuk, a sarjút legeltessük. Árvízi elöntés után a lerakódott iszaptól mielőbb meg kell tisztítani a gyepet.

Mire számíthatunk: 5-10 év alatt közepesen regenerálódott gyep alakul ki, ami tovább már nemigen javul. Az árvizek a gyep javulását és romlását is okozhatják.